Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
aukuriečių grįžimas į 1984-uosius

Aukuriečių grįžimas į 1984-uosius

Rugsėjo mėnesį Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos 10-12 klasių mokiniai ir mokytojos V.Truncienė, J.Každailienė ir N.Samulionienė vyko į Nemenčinės sovietinius bunkerius, vykdydami istorinį projektą „Žmonių likimai istorijos verpetuose“. Projekto nariai dalyvavo edukaciniame renginyje „1984. Išgyvenimo drama sovietiniame bunkeryje“. Dvi valandas trukusioje programoje dalyviai buvo supažindinti su bunkerio istorija bei patyrė sovietinių laikų išgyvenimus.

Atvykę į vietą turėjome apsirengti sovietinėmis šimtasiūlėmis bei užsirišti pionieriškus kaklaraiščius. Sovietiniai pareigūnai iškart įvedė griežtą tvarką. Į jų klausimus atsakinėjome tik rusiškai: „tak točno“ arba „nikak niet“, pareigūnams turėjome besąlygiškai paklusti.Kieme mus suskirstė į dvi komandas, klausėmės LTSR himno, stebėjome kylančią raudoną vėliavą. Bunkeryje buvome nuvesti į Lenino kambarį, ten mokėmės TSKP šūkių, žiūrėjome sovietinių laikų filmą apie vaikų varžybas. Tardymo izoliatoriuje, pasitelkę psichologinį spaudimą, pareigūnai keletą mokinių privertė „pasirašyti“ bendradarbiavimo su KGB sutartį.Vėliau sužinojome, kodėl Sovietų Sąjungoje niekam netrūko darbo. Jo paragavome ir mes: keletą kartų pernešinėjome šiukšles nuo vienos betoninės pakylos ant kitos. Medicinos kabinete buvo aiškinama, kad sovietinė medicina geriausia, nes ji nemokama. Buvome pagąsdinti stomatologo įrankiais bei kitais sovietinės medicinos reikmenimis.Po visų išbandymų apsilankėme sovietinėje parduotuvėje bei valgykloje, kurioje buvome pavaišinti priešpiečiais.

Visos ekskursijos metu buvome filmuojami vienos Vokietijos televizijos, o jai pasibaigus gavome pažymėjimus, jog dvi valandas buvome LTSR piliečiai.

Ekskursija paliko didelį įspūdį, tokie gilūs išgyvenimai ilgam liks atmintyje.

10a klasės mokinės Agnė Navickaitė, Kristina Gočelkytė, Roberta Danilaitė