Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
„Aukuro“ mokyklos laukia permainos

„Aukuro“ mokyklos laukia permainos

Kelmės „Aukuro“ vidurinė mokykla pradeda savo 24-uosius darbo metus. Gausus mokytojų ir mokinių kolektyvas džiaugiasi naujovėmis ir iššūkiais, kurie laukia mūsų visų artimiausiais metais.

Kuriame modernią mokyklą

Džiaugiamės, kad glaudžiai bendradarbiaujant su Kelmės rajono savivaldybės administracija, Kelmės rajono Taryba, mieste kuriame dar vieną modernią, patrauklią bendrojo lavinimo mokyklą, kuri teikia pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei kokybišką ugdymą, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas.

Jau šį rudenį bus pradėti mokyklos rekonstravimo darbai, kuriems finansavimas gautas iš II etapo 2007-2013m. ES struktūrinių fondų paramos. pagal sanglaudos skatinimo veiksmų programą, prioritetą „Aplinka ir darnus vystymasis“, priemonę: „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“. Projekto tikslas yra atlikti Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos rekonstrukciją, pagerinant jo energetines charakteristikas, bei sukurti modernią, estetišką, higienos normas atitinkančią mokymo ir mokymosi aplinką mokiniui ir mokytojui.

Pagrindiniai uždaviniai yra apšiltinti mokyklos pastato sienas, suremontuoti stogą, pakeisti langus ir duris bei įrengti rekuperacinę vėdinimo sistemą. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Per 2008 -2009 metus buvo parengtas energetinis auditas, paruošti investicinis ir techninis projektai ir pateikta paraiška LVPA, atlikti rangovo pirkimai. 2009-2010 metais planuojama atlikti mokyklos pastato stogo remontą, apšiltinti sienas, pakeisti langus. Antrajame projekto įgyvendinimo etape – 2011 metais pakeisti vidaus ir išorės duris, bei įrengti rekuperacinę vidaus vėdinimo sistemą.

Rekonstruos sporto aikštyną

Numatoma ir mokyklos stadiono bei sporto aikštyno rekonstrukcija. Tai yra Lietuvos Respublikos ir Europos Ekonominės erdvės ir Norvegų finansinio mechanizmo parama, kuria pasinaudos Kelmės rajono savivaldybė. Pasinaudojant šia parama bus rekonstruoti stadionai, sporto aikštynai net penkioms rajono mokykloms, tarp jų ir „Aukuro“ vidurinė mokykla. Šių metų rugsėjo 2d. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktorius G.Karklelis pasirašė sutartį su projektuotojais, kurie atliks projektavimo darbus. 2010 m. pavasarį turėtų prasidėti rekonstravimo darbai.

Esame garsūs mokinių sportiniais pasiekimais rajone ir respublikoje. Dalyvaujame Lietuvos mokinių Olimpinio judėjimo programoje. Šiais metais net dvi komandos- badmintono ir tinklinio - tapo mokinių Olimpinio festivalio nugalėtojais. Tikimės, kad pagerinę sporto bazę, galėsime mokiniams pasiūlyti ir vystyti kitas sporto šakas. Tai didins mokinių užimtumą po pamokų.

Mažamečių vaikų centras ir moderni biblioteka

Šiemet mokykloje nuo spalio 1d. pradės veikti mažamečių vaikų dienos centras. Finansavimas gautas iš II etapo 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų pagal priemonę „Šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Vaikų dienos centre bus įdarbintos 2 mokytojos, kurios užims vaikus nuo 12 val. iki 18 val., kol jų tėvai sugrįš iš darbo. Jos mokinukams padės ruošti pamokas, organizuos aktyvų poilsį. Vaikai gaus nemokamus pietus. Naujai steigiamas centras bus aprūpintas baldais ir kita modernia technika. Mokytojų atlyginimas bus mokamas iš fondo skirtų lėšų. Šis centras veiks trejus metus.

Visa mokyklos bendruomenė džiaugiasi, kad iki naujų metų įvyks didžiuliai pasikeitimai mokyklos bibliotekoje. Laimėtas „Mokyklų tobulinimo programos plius“ projektas „Mokyklų bibliotekų modernizavimas“ Taip mėgstama mokinių ir mokytojų mokyklos biblioteka taps moderniu informaciniu centru. Dar šiais metais bibliotekoje ir skaitykloje bus pakeisti baldai, gausime modernios įrangos.

Iš tos pačios programos laimėtas projektas „Mokyklų modernizavimas“ leis pagerinti mokytojų metodinę ir profesinę veiklą. Steigsime mokytojų veiklos centrus.

Didelis mokytojų kolektyvas yra aukštos kvalifikacijos ir visi jie yra savo dalyko specialistai. Mokytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją rajone, respublikoje ir užsienyje.

Mokykloje dirba puiki specialiųjų pedagogų komanda: specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, mokytojas padėjėjas ir mokytojas pagalbininkas, socialinis pedagogas. Jie gali laiku suteikti reikiamą pagalbą mokiniui ir jo tėvams sprendžiant įvairias socialines problemas.

Esame aktyvūs tarptautinių ir respublikinių projektų dalyviai ir iniciatoriai. Vystome ir plečiame tarptautinį bendradarbiavimą su Vokietijos Dermbach mokykla. Praėjusiais mokslo metais abiejų mokyklų mokiniai turėjo galimybę pasikeisti delegacijomis Lietuvoje ir Vokietijoje, vykdydami istorinį projektą „Politiniai įvykiai ir šeimų likimai 1940-2008 m.“.

Bendruomenė neabejinga gamtai

Mokykla vykdo tarptautinę gamtosauginę programą. Jau ketvirtą kartą mokyklai įteikta „Žalioji“ vėliava liudija, kad visa bendruomenė yra neabejinga gamtai ir jos saugojimui.

Didelį dėmesį skiriame mokinių kultūrinei pažintinei veiklai bei vaikų socializacijos projektams. Mokytojai ir mokiniai nuolat keliauja ir plečia savo akiratį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, yra organizuojamos vaikų vasaros stovyklos.. Jau tradicinėmis tampa Sveikatingumo diena rugsėjo mėnesį, Teatro diena spalio mėnesį, kai mokiniai dalyvauja netradicinėje ugdomojoje veikloje.

Aktyvi Mokyklos Tarybos veikla

Mokykla džiaugiasi aktyvia Mokyklos Tarybos veikla, kuriai vadovauja Algirdas Steponkevičius. Mokyklos Taryba iškėlė prioritetą šiems mokslo metams: tėvai – tėvams: mokyklos bendruomenės tobulinimo link. Pagrindiniai uždaviniai yra sudaryti prielaidas tėvams aktyviau ir įvairiapusiškiau dalyvauti mokyklos bendruomenės gyvenime, paskatinti tėvų ir mokyklos administracijos bei mokytojų efektyvesnį bendradarbiavimą, tenkinant vaikų ugdymo ir ugdymosi poreikius.

Kai pučia dideli permainų vėjai, vieni stato uždangas, o kiti – vėjo malūnus. Mūsų malūnai sukasi sparčiai, atnešdami naujo patyrimo, naujų vilčių ir tikėjimo. Tikime, kad dirbdami visi kartu su meile ir atsidavimu, kuriame mūsų vaikų ateitį – antrojo tūkstantmečio Lietuvos ateitį.

„Aukuro“ vidurinės mokyklos direktorė Asta Zavadskienė