Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
rudens taku

Rudens taku

Dar 1937m. M.Mačernis yra rašęs: „Vaiką reikia mokyti ne atskirų mokslų (gramatikos, matematikos, gamtos ir t.t.), bet pažinti save, gyvenimą, gamtą ir atlikti darbą, kuris jam skiriamas“. Skaičiavimas, rašymas, piešimas yra tik priemonės, kuriomis naudojamės įgytiems dvasios turiniams išreikšti, užfiksuoti, suklasifikuoti. Juo vaiko pažinimo ratas didėja, juo daugiau iškyla reikalas įgyjamąsias žinias grupuoti, sisteminti, kūrybiškai taikyti gyvenime. Tam pasitarnauja netradicinės mokymosi dienos.

„Aukuro“ vidurinės mokyklos PUG (priešmokyklinės ugdymo grupės) vaikai, 1-4 klasių mokiniai ir jų mokytojos įtemptai dirbo pagal projektą „Rudens taku“. Visą savaitę prieš renginį vyko parengiamieji darbai. Buvo pasirūpinta reklama apie vyksiantį renginį, įteikti kvietimai mokyklos bendruomenės nariams, pakviesti mokinių tėveliai, seneliai. Netradicinės dienos laukimas kėlė jaudulį. Planingas komandinis darbas, ypatingai šilta visų bendruomenės narių nuotaika, įsijungimas į projektą teikė pasitikėjimo, leido pasijusti kiekvienam reikšmingu.

Projekto koordinatorės numatė, kad pradinukai ugdysis pilietiškumą, dorines bei socialines vertybes. Mokysis pagarbos viskam: žmonėms, visuomenei, Tėvynei, darbui. Projektinės veiklos diapazonas buvo platus. Tai ir ekologinio ugdymo, ekonominių žinių pradmenų įgijimo, teigiamo požiūrio į estetiką, dorovinių vertybių supratimo, protinio žmogaus lavinimo, jo intelekto, mąstymo, gabumų, pažintinės veiklos plėtojimo ir kt. Projekto medžiaga ir veikla buvo suplanuota, atsižvelgiant į kiekvienos klasės vaikų gebėjimus, polinkius bei vertybines nuostatas.

Mokinių kūryba ir išraiška plėtojosi vystant temą „Rudens taku“, integruojant lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės ir technologijų, muzikos, šokio pamokų medžiagą. Pirmoje projekto dalyje buvo įgyvendinta daug idėjų, kurias pasiūlė biologijos mokytoja metodininkė D.Butkuvienė. Ketvirtokai domėjosi, kaip žmonės keičia kraštovaizdį, žiūrėjo vaizdo medžiagą apie Kelmę. Kitų klasių mokiniai rinko gamtinę medžiagą, skaitė literatūrinius kūrinius apie gamtą, rudenį, rudens gėrybes, rašė laiškus ant klevo lapų, mokėsi vaidinti, vyko literatūriniai teismai „gamtos neklaužadukams“, mokėsi patarlių, priežodžių apie darbą ir kt.

Vėliau visų klasių mokiniai sugužėjo į aktų salę. Scenoje puikavosi iš gamtinės medžiagos mokinukų sukurtos puokštės, Jose spindėjo išradingumas, paprastumas, gebėjimas kurti grožį patiems. Grojo mokyklos pradinukų jungtinė kapela, vadovaujama specialisto R.Norkaus. Kiti deklamavo eiles, suko ratelius, šoko, dainavo, žaidė įvairius lietuvių liaudies žaidimus, imitavo, improvizavo. Padovanotas nuostabus muzikinis koliažas Rudeniui. Visiems kilo ūpas judėti, užvaldė teigiamos emocijos, lavino ir stiprino sveikatą.

Po to prasidėjo rudens mugė. Aktų salėje ant stalų sudėtos rudens gėrybės, atneštos iš laukų, daržų, sodų, miškų. Turtingoje mugėje šurmuliavo prekeiviai. Vyko derybos. „Verslininkai“ gyrė savo prekes, reklamavo. Išryškėjo oratoriniai gebėjimai, kalbos kultūra. Dauguma mergaičių ir berniukų džiaugėsi, kad jų „verslas“ klestėjo, nes gavo nemažai pajamų. Kai kuriems sekėsi prasčiau – iš klaidų teks pasimokyti.

Mugei pasiruošti padėjo mokinių tėveliai. Renginį padėjo organizuoti direktoriaus pavaduotojos I.Gedvygienė, D.Viliūnienė, dailės ir technologijų mokytojos L.Užomeckienė ir V.Čiužienė, mokyklos bibliotekininkė D.Janavičienė.

Netradicinės dienos projektinės veiklos plėtojime pradinukai ugdėsi gebėjimus bendrauti: išreikšti ir perduoti savo mintis, išgyvenimus, jausmus. Mokėsi klausytis kitų, jausti kitų nuotaikas, kartu džiaugtis. Skyrė dėmesio gebėjimams priimti ir perduoti informaciją, gaunamą iš įvairių šaltinių, ją grupavo, rūšiavo, naudojosi schemomis, diagramomis. Interpretavo turimą informaciją. Apibendrino turimą patyrimą, darė išvadas. Bendradarbiavo dalydamiesi idėjomis, sumanymais, tam pasitelkė šeimų narius. Dalyvavo kolektyvinėje kūryboje: reklamos rašyme, puokščių gaminime ir kt. Padėjo tiems, kuriems reikėjo pagalbos. Ugdėsi pažintinius gebėjimus: stebėjo viską, fiksavo, analizavo faktus. Remiantis jau turima medžiaga, darė išvadas ir apibendrinimus. Nustatinėjo faktų bei reiškinių priežastis ir ryšį.

Mes, pedagogės, manome, kad tokie gebėjimai plėtojami visose žmogaus veiklos sferose, todėl jų ugdymas – programa visam žmogaus gyvenimui. Tikimės, kad aukuriečių pradinukų šios netradicinės dienos sėkmė ir rezultatai bus kitų tokių dienų tęsinys.

Aldona Lukošienė,
Mikalina Puidokienė
Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos
pradinių klasių mokytojos metodininkės