Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokėlės

Gyvenimo įgūdžių ugdymo pamokėlės

Vyr. socialinė pedagogė
Dalia Kančiauskienė

Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniai jau kelerius metus dalyvauja tarptautinėse „Zipio draugų“ – gyvenimo įgūdžių ugdymo ir „Antrojo Žingsnio“ – smurto ir patyčių prevencijos programose.

„Zipio draugų“ programa skirta 5-7 metų vaikams. Mūsų mokykloje ji vykdoma priešmokyklinio ugdymo grupėje. Programos tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą, padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi atpažinti savo jausmus, juose susivokti, įvardyti ir išreikšti sau ir kitiems priimtinais būdais. Vaikai skatinami ieškoti elgesio būdų, padedančių sumažinti nemalonių išgyvenimų keliamą įtampą arba pasikeisti probleminę situaciją ir pasijusti geriau neįskaudinant kitų.

Programa siūlo gerai apgalvotų būdų ir metodų sistemą bei konkrečių praktinių užduočių, padedančių mokytojai ugdyti kasdieniniam vaiko gyvenimui ir bendravimui reikalingus socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus. Vaikai per vienerius mokslo metus dalyvauja 24 programos „Zipio draugai” valandėlėse. Priemonių aplanke yra viena knygelė ir iliustracijų komplektas, situacijų variantai bei dideli plakatai kiekvienai ciklo daliai. Prieš valandėles vaikai užsisega „Zipio draugų“ korteles, tuo parodydami, kad šis užsiėmimas netoks kaip kiti. Per šias bendravimo valandėles vaikams skaitomi 6 pasakojimai apie vabaliuką Zipį ir jo draugus. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų įveikti problemas bei pasijusti geriau.

Vaikai supažindinami su temomis: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Tarpusavio santykių užmezgimas ir nutraukimas“, „Konflikto sprendimas“, „Pasikeitimo ir netekties išgyvenimai“, „Įveikiame“.

„Zipio valandėlės“ vaikams nenuobodžios – jie kalbasi, piešia, vaidina, žaidžia bendravimo žaidimus ir kaupia dvasinį atsparumą įvairioms gyvenimo negandoms.

1-3 klasėse vykdoma programa „Antrasis Žingsnis“. Programos esmė – mažinti vaikų agresyvų elgesį, padėti pasiekti sėkmę moksle bei gyvenime. Programa „Antrasis Žingsnis“ remiasi trimis pagrindiniais socialiniais gebėjimais: empatija arba atjauta, impulsų kontrole bei problemų sprendimu, pykčio valdymu.

Šių socialinių bei emocinių įgūdžių vaikai mokomi, modeliuojant gyvenimiškas situacijas, kartojant išmoktus įgūdžius bei gaunant teigiamus mokytojos pastiprinimus. Ši programa moko vaikus, kaip susitvarkyti su savo jausmais, atsispirti impulsyviam elgesiui, išspręsti konfliktus, išspręsti problemas ir suprasti savo elgesio pasekmes.

Programos „Antrasis Žingsnis“ pagrindas – 26 didelės kortos. Viena korta – viena pamoka. Jos vienoje pusėje yra fotografijos su gyvenimiškomis situacijomis, kurias mokiniai aptaria kartu su mokytoja, patys vaidina panašias situacijas. Išmokti įgūdžiai stiprinami pertraukų ar pamokų metu, iškilus įvairioms situacijoms.

Šie užsiėmimai mokinių yra labai mėgiami. Jie yra labai naudingi, nes padeda mokiniams tapti savarankiškesniems, brandesniems, motyvuotiems mokytis ir bendrauti neagresyviai.