Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Ugdymas karjerai

Profesijos patarėja Ieva Siliūnė

Elektroninsi paštas: ieva.siliune@gmail.com

Darbo laikas:

Pirmadieniais 14.15 - 16.15 val. (28 kab.)

Antradieniais 14.15 - 16.15 val. (28 kab.)

Trečiadieniais 14.15 - 16.15 val. (28 kab.)

Ketvirtadieniais 14.15 - 16.15 val. (28 kab.)

Penktadieniais 13.00 - 15.00 val. (28 kab.)

Ugdymo karjerai organizavimo tvarka (9 priedas)

Profesijos patarėjo pareigybės aprašymas

Profesinio orientavimo tvarkos aprašas

Integruota technologijų programa 9 klasei (14 priedas)

Ugdymo karjerai programa

Lietuvos universitetai

Lietuvos kolegijos

Aktualijos

 • Karjeros ugdymo vadovas tėvams
 • Pirmas žingsnis
 • Antras žingsnis
 • Trečias žingsnis
 • Ketvirtas žingsnis
 • Dėl 2020 metų stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisas studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo
 • Dėl 2020 metų stojančiųjų į kolegines studijas konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašo

  Naudingos nuorodos:

 • www.mukis.lt
 • www.lamabpo.lt/
 • www.smm.lt
 • www.aikos.smm.lt
 • www.kastu.lt
 • www.egzaminai.lt
 • www.studijos.lt
 • www.kpmpc.lt
 • www.cv.lt
 • www.ldb.lt
 • www.smpf.lt
 • www.nmakademija.lt