Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Teisinė informacija

Teisinė informacija

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais ir „Reikalavimų valstybinių ir savivaldybių mokyklų nuostatams“ pagrindu parengtais įstaigos nuostatais.

Pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys mokyklos veiklą:

VALSTYBINĖ ŠVIETIMO 2013–2022 METŲ STRATEGIJA

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m.).

Pradinis ir pagrindinis ugdymas