Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Covid-19

Svarbu:

Saugumo reikalavimai dėl COVID 19...

NVSC Algoritmai

Saviizoliacija...

Saugumo reikalavimai

Ugdymo organizavimo būtinos sąlygos

Informacija tėvams/globėjams. Jei patvirtinta Covid jūsų vaikui...

Svarbi informacija tėvams!

Mokinių tėveliai (globėjai) arba mokiniai grįžę iš užsienio valstybių, paveiktų koronaviruso infekcijos, privalo izoliuotis 14 dienų ir apie tai nedelsiant pranešti bei pateikti prašymą mokyklos direktoriui dėl tolimesnio mokinio ugdymo nuotoliniu būdu.

Mokiniui sudaromos sąlygos mokytis nuotoliniu būdu pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą nuotolinio mokymo individulalų tvarkaraštį, pagal kurį šiuo laikotarpiu bus vykdomas nuotolinis ugdymas.

Iškilus klausimams visada galima kreiptis į klasės vadovą arba kuruojantį vadovą – 1-4 kl.– Ievą Siliūnę; 5-10 kl.– Vidimantą Parnarauską, sveikatos priežiūros specialistę – Ritą Stonienę. Bendra informacija teikiama mokyklos raštinėje tel. (8 427) 60056.

Nemokamos individualios psichologo konsultacijos: