Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla
Finansai

Finansinės ataskaitos.

2020 m.

 • Finansinės ataskaitos 2020 m. IV ketv.

 • Finansinės ataskaitos 2020 m. III ketv.

 • Finansinės ataskaitos 2020 m. II ketv.

 • Finansinės ataskaitos 2020 m. I ketv.

  2019 m.

 • 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 • Finansinės ataskaitos 2019 m. III ketv.

 • Finansinės ataskaitos 2019 m. II ketv.

  2018 m.

 • 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

 • Finansinės ataskaitos 2018 m. II ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2018 m. I ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2018 m. I ketv.

 • Finansavimo sumos 2018 m. I ketv.

  2017 m.

 • Veiklos rezultatų ataskaita už 2017 m.

 • Finansinės būklės ataskaita už 2017 m.

 • Pinigų srautų atskaita už 2017 metus.

 • Grynojo turto pokyčių atskaita už 2017 metus.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2017m. III ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. III ketv.

 • Finansavimo sumos 2017 m. III ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2017m. II ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. II ketv.

 • Finansavimo sumos 2017 m. II ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2017m. I ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2017 m. I ketv.

 • Finansavimo sumos 2017 m. I ketv.

  2016 m.

 • Veiklos rezultatų ataskaita už 2016m.

 • Finansinės būklės ataskaita už 2016 m.

 • Pinigų srautų atskaita už 2016 metus.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2016m. III ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. III ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2016m. II ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2016 m. II ketv.

 • Finansavimo sumos 2016 m. II ketv.

  Už 2015 m.

 • Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2015 m..

 • Finansinės būklės ataskaita už 2015 metus.

 • Grynojo turto pokyčių atskaita už 2015 metus.

 • Pinigų srautų atskaita už 2015 metus.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. III ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. III ketv.

 • Finansavimo sumos 2015 m. III ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketv.

 • Finansavimo sumos 2015 m. II ketv.

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. I ketv.

 • Finansinės būklės ataskaita 2015 m. I ketv.

 • Finansavimo sumos 2015 m. I ketv.

  Už 2014 m.

 • Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 metus.

 • Finansinės būklės ataskaita už 2014 metus.

 • Grynojo turto pokyčių atskaita už 2014 metus.

 • Pinigų srautų atskaita už 2014 metus.

  Veiklos ataskaitų rinkiniai:

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m.(III ketv.) 1psl. 2 psl

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. (II ketv.)

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. (I ketv.)

 • Finansinių ataskaitų rinkiniai:

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ (III ketv.) (4 priedas) 1psl. 2 psl

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ (II ketv.) (4 priedas)

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ (I ketv.) (4 priedas)

 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. (III ketv.) 1psl. 2 psl

 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. (II ketv.)

 • Finansinės būklės ataskaita 2014 m. (I ketv.)

 • Už 2013 m.

  Ataskaitos:

 • Pinigų srautų ataskaita 2013 m. (Metinė)

 • Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. (Metinė)

 • Veiklos ataskaitų rinkiniai:

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. (Metinė)

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. III ketvirtis

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. I pusmetis

 • Finansinių ataskaitų rinkiniai:

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ metine (4 priedas)

 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. (Metinė)

 • Finansinė ataskaita 2013 m. III ketvirtis

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ III ketv.(4 priedas)

 • Finansinės būklės ataskaita 2013 m. I pusmetis

 • VSAFAS „Finansavimo sumos“ (4 priedas)

 • Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita už 2013 m. I pusmetį.

 • Finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita už 2013 m. I pusmetį.

 • Už 2012 m.

  Finansinių ataskaitų rinkiniai:

 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. I ketvirtis

 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. II ketvirtis

 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. III ketvirtis

 • Finansinės būklės ataskaita 2012 m. (Metinė)

 • Veiklos ataskaitų rinkiniai:

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. I ketvirtis

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. II ketvirtis

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. III ketvirtis

 • Veiklos rezultatų ataskaita 2012 m. (Metinė)

 • Už 2011 m.

  Finansinių ataskaitų rinkiniai:

 • Finansinės veiklos ataskaita už 2011 m.